Ziya Gökalp

Ziya Gökalp

Mehmet Ziya Gökalp

23 Mart 1876 (Diyarbakır) – 25 Ekim 1924 (İstanbul)Durkheimci görüşün ülkemizdeki temsilcilerindendir. “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak” üçlü görüşünü “Turan” adı altında birleştirmiş ve bu sentezle görüşlerini açıklamıştır. “Türkçülük” düşüncesini sosyoloji bilimi “milliyetçilik” olarak görmüştür ve bu şekilde değerlendirmeye almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsünün kurucusudur. Türkiye ‘de 1913 yılında yayımlanan ve ilk sosyoloji ders kitabı olan ilm-i içtimai ‘nin yazarıdır. 1915 yılında “İçtimaiyyat Mecbuası” isimli en köklü dergiyi yayımlaya başlar. Halen “Sosyoloji Dergisi” ismiyle yayımlanmaya devam etmektedir.

 

İkinci Meşrutiyet döneminde söz sahibi olan İttihatçıların kanadında yer almıştır. Türk düşünce tarihinde ismi her zaman liste başında yer almıştır. 30 Ocak 1919 ‘da Ermeni
olayları gerekçe gösterilerek İngiliz askerleri tarafından tutuklanır. Önce Limni sonra Malta adasına gönderilir. Hakkındaki suçlamaların geçersizliğini ispat ederek ülkeye döner.

 

Eserleri:

 

İlm-i İçtimai Dini
Limni ve Malta Mektupları
Kızıl Elma (1914)
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
Yeni Hayat (1930)
Altın Işık (1927)
Türk Töresi (1923)
Doğru Yol (1923)
Türk Medeniyet Tarihi (1926)
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra yayımlandı)
Altın Destan
Üç Cereyan
Hars ve Medeniyet
Kuğular
Felsefe Dersleri (2006)
Türkçülüğün Esasları (1923): Milletin ne olduğunu anlamak için öncelikle ne olmadığına bakmak gerekir.” demiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir