İndirilenler AKK ‘den Düşmeyecek

İndirilenler AKK ‘den Düşmeyecek

Bilim ve Teknoloji İletişim Kurumunun aldığı karara göre AKK ‘lerde değişikliğe gidiliyor.

Çok geç kalınmış olsa da buna şükür dedirtecek açıklama geldi. 

Yeni kotalar açıklandı:

 

Gece 2:00 itibarıyla yapılan indirmeler (download) AKK ‘den düşmeyecek.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talep ve şikâyetleri dikkate alınarak sabit ve mobil internet erişiminde Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamalarında şeffaflığın sağlanması, AKN sonrası veri hızında iyileştirmelerin yapılması ve internet hizmetlerine erişim ile ilgili gelişmelere uygun düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla 01/09/2016 tarih ve 2016/DK-THD/393 sayılı Kurul Kararı ile kamuoyu görüşleri alınmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bahse konu değerlendirmeler neticesinde AKN uygulamalarına ilişkin olarak;

1. Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen;

a) Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi, bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesi,

b) Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılması,

c) Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN’nin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesi,

2. 1 ’inci maddenin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin,

a) Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerde abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon numarasının kayıtlı olmaması veya

b) GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj alımına kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasının mümkün olmaması durumlarında uyarı görseli, e-posta, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılması, 1/3

3. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde güncellik bilgisinin “Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir”, “dd.mm.yyyy hh:mm itibarıyla” ve benzeri ifadelerle sağlanması,

4. 1 ’inci maddenin c) fıkrası ve 2’nci madde kapsamındaki bilgilendirmelerin aboneler tarafından istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine getirmesi,

5. Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan mobil genişbant internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/sn olacak şekilde uygulanması,

6. Sabit şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan sabit genişbant internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme (download) hızlarının yukardaki tabloda belirtilen şekilde uygulanması,

7. 02:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi ve AKN’nin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu zaman dilimlerinde AKN sonrası indirme hızı kısıtlarının uygulanmaması,

8. İşletmeciler tarafından gerekli hazırlıkların tamamlanarak İşbu Kurul Kararının 1 ila 5’inci maddelerinin en geç 1 Mart 2017 tarihine, 6 ve 7’inci maddelerinin ise en geç 1 Mayıs 2017 tarihine kadar uygulanmasına başlanması,

9. İşletmecilerin, AKN uygulaması içermeyen internet ve tarife paketi seçeneklerini artırması,

10. AKN ile ilgili olarak işletmeciler tarafından, Kurumca istenen her türlü bilgi, belge ve analizin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi ile söz konusu bilgilerin icra tarafından raporlanarak 31.12.2017 tarihine kadar Kurula sunulması,

 

One comment on “İndirilenler AKK ‘den Düşmeyecek
  1. Ahmedov dedi ki:

    Gece 2 ile 8 arası download yapıp durruz artık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir