Türk Sosyologları

Türk Sosyologları

Refleksif Bilim: Kendini sorgulayabilen, kendi kendine sorular sorabilen ve bunu yenileyerek sürekli hale getirebilen bilimsel faaliyet.

Alıntı: Bir grup veya topluluğun başka kültürlerden belirli unsurları aynen almasını ifade eden kavram.

Çalışanlar – Aylaklar: Saint Simon o günün Avrupa’sındaki toplumsal tabakaları, ele aldığı ikilem.

Ziya Gökalp: Milletvekilliği de yapış siyasi bir karakterdir. Aynı zamanda Türk sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir. 1914 de Türkiye ‘de ilk defa sosyoloji bölümünü kurmuştur. Batı ve Türk kültür uygarlıklarının eşit olduğunu savunmuştur. Emile Durkheim ‘den etkilenmiş ve Türkiye ‘de Sosyalizm Ekolünün temsilciliğini yapmıştır. Batıcılık, islamcılık ve ulusçuluk görüşlerini sentezleyen ilk sosyologdur.
 
Ziya Gökalp’e göre toplumlar aşiret, kavim, ümmet aşamalarından geçtikten sonra millet aşamasına gelmişlerdir. Bir toplumsal aşamadan bir üst toplumsal aşamaya birdenbire geçilemez.

 

Ziya Gökalp de Türkiye ’ye Sosyolojizm ekolüne dayalı bir sosyoloji anlayışı, yani E. Durkheim ’in sosyoloji görüşlerini aktarır; toplumu, devlet kurumlarını bu görüşleri rehber alarak şekillendirmeye çalışır. Sosyolojizm ekolü doğrultusunda bir bilim anlayışı oluşturur ve bu anlayışı başta sosyoloji olmak üzere diğer bilim alanları ve devlet kurumlarında yaygınlaştırır.
 
Sosyolojizm: Bütün insani alanları fizik bilimi yöntemlerine göre sosyoloji adı altında incelemek gerektiğini iddia eden akım.
 
Ziya Gökalp sosyolojiyi evrensel ve milli sosyoloji olmak üzere iki kısma ayırır; Evrensel sosyoloji ve Ulusal (Milli) sosyoloji.Gökalp’e göre Türk ulusu Ural-Altay ailesine, İslam inandaş topluluğuna, Avrupa uluslararası birliğine bağlı bir toplumdur. Batı uygarlığının bir parçası olduğumuzda da en kutsal din Müslümanlık, en güzel dil Türkçe olarak kalacaktır. Amaç, Türkleşen, Müslümanlığını sürdüren ve Avrupalılaşan çağdaş bir Türk-İslam toplumu oluşturmaktır.

Ziya Gökalp

Prens Sabahhaddin

Mehmet İzzet

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

M. Ali Şevki Sevündük

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Niyazi Berkes

Hilmi Ziya Ülken

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir