Posts Tagged “ziya gökalp”

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp

Mehmet Ziya Gökalp 23 Mart 1876 (Diyarbakır) – 25 Ekim 1924 (İstanbul) Ziya Gökalp’e göre bir toplumdaki kültürü oluşturan kuramlar ahlak, eğitim, dil ve dindir.   Durkheimci görüşün ülkemizdeki temsilcilerindendir. “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak” üçlü görüşünü “Turan” adı altında birleştirmiş ve bu sentezle görüşlerini açıklamıştır. “Türkçülük” düşüncesini sosyoloji biliminin içerisinde “milliyetçilik” olarak açıklamaya çalışmış ve bu…

Go Top