Posts Tagged “Türkçe”

Arrival – Geliş Filminin Felsefesi

Arrival – Geliş Filminin Felsefesi

  Arrival Filminin Konusunu, Sosyoloji ve Felsefeyle Olan Bağlantısını İnce Eledik Sık Dokuduk. Son dönem bilimkurgu filmleri felsefi mesajlar verme kaygısı taşıdığını görüyoruz. Arrival filmi de İnterstellar gibi izleyicileri “zaman” kavramı üzerine düşünmeye itiyor. Ne yalan söyleyelim bunu yaparken İnterstellar ‘dan daha iyi iş çıkartmış. Nedeni ise aşağıda daha geniş bir şekilde bahsedeceğim düşünce tarzımıza…

Türkçe Karşılığı Olmayan Kelimeler

Türkçe Karşılığı Olmayan Kelimeler

    Resimlerle Türkçe karşılığı olmayan kelimeleri; duygularını ifade etmek için kullanan ve beş farklı dil bilen Hintli tasarımcı Anjana Iyer farklı dillerde tek kelimeyle ifade edilemeyen duygu ve durumları anlatan kelimeleri resmetti. Küçük yaşlarda  “Almanca Fernweh kelimesinden etkilenen Iyer “daha önce hiç gitmediğiniz bir yeri özlemek” anlamına geliyor ve bu kelime her zaman çok hoşuma…

Codex Comanicus (Kıpçak Kuman Kitabı)

Codex Comanicus (Kıpçak Kuman Kitabı)

Bölüm 11: 13-14 Kim maγa berse, men de aγar bereyim; kim maγa bermese, men de аγаr bermen. “Kim bana verse, ben de ona vereyim; kim bana vermezse, ben de ona vermem.” Bölüm 57: 22-23 Emgenip, terlep, qın alıp, andan tamaγıŋ beslegil! Kaçan boγday saçarsen, aar qovra biter, alabota, tigenek daγi kükel biter. Bölüm 59: 8-12…

TÜRK DİLİ I

TÜRK DİLİ I

Her ne kadar konumuz Türk Dili olsa da, öncelikle dilin neyi ifade ettiği ve dünya dillerinin tarihsel değişikliği üzerinde durulmuştur. İlk yazılı eser olan Kiş Tableti Sümerliler tarafından kireç taşı üzerine resmedilmiş bir Piktogramdır.(resmederek bir şeyin anlatılması) Diyalekt: Eski Yunancada dialektos “ortak dil” kelimesinden gelmiştir. Bu terim ağız teriminin yerine kullanılabilmektedir. Geleneksel Türkoloji de batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki…

Go Top