Posts Tagged “sosyoloji eğitimi”

Feminist Bakış Açısıyla Eğitim

Feminist Bakış Açısıyla Eğitim

Kadınların Toplum Üzerinde Birey Olarak Algılanmasının Ön Koşulu EĞİTİM 2017 verilerine göre dünyada okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 774 milyon ve bunların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Kadınların Avrupa ve Amerika da %95 ‘i okur-yazarken Asya ve Afrika da bu oranın %50 ‘lerde olduğunu görüyoruz.     Topluma kendini kabul ettirmek için gereken ön koşul eğitim…

Go Top