Posts Tagged “Sosyoloji Bölümü”

Türkiye’de İlk Sosyoloji Dersini Kim Verdi?

Türkiye’de İlk Sosyoloji Dersini Kim Verdi?

İstanbul Üniversitesi Genel Edebiyat şubesi’nde 1908 yılında İlm-i İçtimai dersi programa konulmuş ancak bütçe yetersizliği nedeniyle bu ders ne yazık ki verilememiştir (1941: 1011-1012) Türkiye’de ilk sosyoloji dersinin ne zaman ve kimin tarafından verildiği tartışmalı bir konudur.(Çelebi, 2005: 76) Ölüm tarihi 1910 olarak kabul edilirse, İstanbul Üniversitesi’ndeki ilk sosyoloji dersinin, Fındıkoğlu’nun “İş ve Düşünce” dergisinin…

Go Top