Posts Tagged “psikoloji”

Çoklu Zeka Kuramı – CQ

Çoklu Zeka Kuramı – CQ

Fazla uzak olmayan bir geçmişte; 1983 ‘de Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve deneylerle doğruluğu kanıtlanmış kuram. Bu kurama göre zekanın tek bir boyutta olmadığı aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürüyor. Bunun da kişilerin öğrenme biçimlerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu teorinin temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp,…

Go Top