Posts Tagged “osmanlı türkçesi”

TÜRK DİLİ I

TÜRK DİLİ I

Her ne kadar konumuz Türk Dili olsa da, öncelikle dilin neyi ifade ettiği ve dünya dillerinin tarihsel değişikliği üzerinde durulmuştur. İlk yazılı eser olan Kiş Tableti Sümerliler tarafından kireç taşı üzerine resmedilmiş bir Piktogramdır.(resmederek bir şeyin anlatılması) Diyalekt: Eski Yunancada dialektos “ortak dil” kelimesinden gelmiştir. Bu terim ağız teriminin yerine kullanılabilmektedir. Geleneksel Türkoloji de batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki…

Go Top