Posts Tagged “mumtaz turhan”

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan 1908 (Horasan Köyü, Erzurum) – 1 Ocak 1969 Milliyetçi-Muhafazakâr olarak bilinir. Ziya Gökalp çizgisinde ilerlemiştir. Amerikan sosyolojisinden etkilenmiş ve anti-kominist bir tutum sergilemiştir.1950 ’li yıllarda toplumsal değişme, batılılaşma konusunda öne çıkan ve döneme egemen olan zihniyeti temsil eder. Doktorasını Frankfurt Üniversitesinde psikoloji dalında yapmıştır. 1944 yılında Cambridge üniversitesinde ikinci doktorasını tamamlamıştır. Ona göre,…

Go Top