Posts Tagged “küresel ısıma”

Çevre Sosyolojisi

Çevre Sosyolojisi

1970 ‘li yıllarda endüstri devriminden sonra bir bilim dalı olarak doğan Çevre Sosyolojisi temelinde doğal çevre ve insan topluluklarının uyum içinde yaşamasını konu alır. Komün: Ortaçağda kentlerin kurulabilmesi için yapılandırılan yerleşim birimleridir. Fosil Yakıtlar: Yüzyıllar öncesindeki yer hareketleri sonucunda toprak altında kalarak, çürüyerek fosilleşen ve giderek kömür (endüstirileşmede en önemli yakıt), petrol ve doğal gaz…

Go Top