Posts Tagged “Codex Comanicus”

Codex Comanicus (Kıpçak Kuman Kitabı)

Codex Comanicus (Kıpçak Kuman Kitabı)

Bölüm 11: 13-14 Kim maγa berse, men de aγar bereyim; kim maγa bermese, men de аγаr bermen. “Kim bana verse, ben de ona vereyim; kim bana vermezse, ben de ona vermem.” Bölüm 57: 22-23 Emgenip, terlep, qın alıp, andan tamaγıŋ beslegil! Kaçan boγday saçarsen, aar qovra biter, alabota, tigenek daγi kükel biter. Bölüm 59: 8-12…

TÜRK DİLİ I

TÜRK DİLİ I

Her ne kadar konumuz Türk Dili olsa da, öncelikle dilin neyi ifade ettiği ve dünya dillerinin tarihsel değişikliği üzerinde durulmuştur. İlk yazılı eser olan Kiş Tableti Sümerliler tarafından kireç taşı üzerine resmedilmiş bir Piktogramdır.(resmederek bir şeyin anlatılması) Diyalekt: Eski Yunancada dialektos “ortak dil” kelimesinden gelmiştir. Bu terim ağız teriminin yerine kullanılabilmektedir. Geleneksel Türkoloji de batı dillerindeki diyalekt karşılığındaki…

Go Top