Posts Tagged “cam tavan”

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

  Feminist çalışmalar da diyebiliriz. Feminist araştırmacıların en temel sorusu: Erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıkları yaratan onların doğal özellikleri midir yoksa içinde yaşadıkları toplumun özellikleri nedeniyle mi farklıdırlar? 2 Temel Feminist Görüş Bulunmaktadır Bunlar: Doğacı görüş: Biyolojik özelliklerinden kaynaklandığını belirtir. Gelişmeci görüş: Yetiştirilme tarzından kaynaklandığını belirtir. Temel Kavramları Antropoloji: Toplumsal cinsiyet merceğini diğer disiplinlerden daha önce…

Go Top