Saint Simon

Saint Simon

Claude Henri de Rouvroy Comte de Saint-Simon

 
17 Ekim 1760 (Paris) – 19 Mayıs 1825 (Paris)
 

Paris ‘de doğmuş büyümüş ve ölmüştür. Her ne kadar ders kitaplarında pek fazla bahsi geçmese de esasen sosyoloji biliminin temellerini atan; pozitivizm terimini ilk kez kullanan filozoftur.

 

Pozitif bilim çağının artık başladığını öne sürerek; yeni toplumu sosyologlar ve endüstiri(sanayiciler) yönetmeli, çünkü bu gruptan birisi toplumu değiştiriyor diğeri ise toplumu bir arada tutuyor. Düşünceleri Fransız Devrimine de fikir babalığı yapmıştır. Bu nedenle Fransız Sosyalizminin kurucusu kabul edilir. Endüstri toplumlarında ahlakî bir boşluk olduğunu ve bunun yeni bir dinle aşılabileceğini savunur. 1828 yılında Saint Simoncular dinsel bir mezhep gibi örgütlenmişler ve dinsel törenler düzenlemiştir.

 

Auguste Comte ‘nin hocasıdır. Comte; Saint Simon ‘dan edindiği bilgileri kendi fikirleriymiş gibi sunmuş ve Sosyolojinin kurucusu ünvanına mazhar olmuştur.

 

Toplumsal evrimi, sınıf mücadelesinin bu toplumsal evrimin itici gücü olduğunu ve sınıf farklarının da özel mülkiyetten doğduğunu açıklayarak da Karl Marx ‘ın fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

 

Emile Durkheim ‘e göre Saint Simon hem sosyolojinin hem de sosyalizmin kurucusudur.

saint simon

Saint Simon o günün Avrupa’sındaki toplumsal tabakalarını, çalışanlar ve aylaklar ikilemi içerisinde ele almıştır.

 

ESERLERİ:

 
Avrupa Topluluğunun Yeniden Örgütlenmesi Üzerine
Sanayi Sistemine Dair
Sanayicilerin İlmihali
Meritokrasi
Bir Cenevrelinin Çağdaşlarına Mektupları – 1803
XLX. yy’ın Bilimsel Çalışmalanna Giriş – 1807
Yeni Bir Ansiklopedi Taslağı – 1810
İnsan Bilimi Üstüne İnceleme – 1813
Sanayi Sistemi Üstüne – 1823
Sanayicilerin Kutsal Kitabı – 1824
Yeni Hristiyanlık – 1825
Avrupa Toplumunun Yeniden Düzenlenişi Üstüne – 1814 (Augustin Thierry ile birlikte)
Endüstri kapitalizmin ilk dönemlerinin meseleleri üzerine çıkarttığı dergi – 1816-1817

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir