Prens Sabahhaddin

Prens Sabahhaddin

Mehmed Sabahaddin

3 Şubat 1879 (İstanbul) – 30 Haziran 1948 (İsviçre)
Frederic LePlay okulunun temsilcilerindendir ve Science Social Cemiyeti üyesidir. Temel görüşlerini “Adem-i Merkeziyetçi” bir yapıyla oluşturmuştur. Ülkemize Liberal anlayışı getirmiş, liberal politikaların devlet tarafından yürütülmesi Sabahattin ‘in öncülüğüyle başlamıştır. 1950’lerde sosyolojik görüşleri ve özellikle yöntem anlayışı öne çıkan sosyolog Prens Sabahattin olmuştur. Toplumsal olayları çözümlemek için gözlem yöntemini benimsemiştir.

 

İkinci Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalp ittihatçıların, Prens Sabahattin ise muhalifi olan Hürriyet ve İtilafçıların fikir önderliğini yapmıştır. 29 Aralık 1907 ‘de yapılan II.Jön Türk kongresinde Abdülhamit rejiminin yok edilmesi ve Meşrutiyetin getirilmesi konularında kararlar almıştır.

 

Türk sosyologlarımızdan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Cavit Orhan Tütengil, Cahit Tanyol, Tahsin Demiray ve Nezahat Nurettin Ege ademi-merkeziyetçilik anlayışından etkilenmiş ve Prens Sabahattin ‘in izinden giderek bu akımın devamlılığını sağlamışlardır.

 

Eserleri:

 

Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?
Doruk ve Su
İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar
Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah
Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah
Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir