Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan

Mümtaz Turhan (1908 Horasan Köyü, Erzurum) – 1 Ocak (1969)
 

Milliyetçi-Muhafazakâr olarak bilinir. Amerikan sosyolojisinden etkilenmiş ve anti-kominist bir tutum sergilemiştir.1950 ’li yıllarda toplumsal değişme, batılılaşma konusunda öne çıkan ve döneme egemen olan zihniyeti temsil eder.
Ona göre, bugün bir dünya uygarlığı haline gelmiş olan Batı karşısında Batılılaşmaya ihtiyaç var mıdır, yok mudur gibi bir sorular anlamsızdır. Batılılaşmak kesinkes zorunludur. Kültürel değişme, bir toplumun gelişmesinin en önemli göstergesidir ve bir toplumun düzeninin bir tipten başka bir tipe doğru dönüşmesini sağlar. Birbirinden farklı iki kültürün karşılaşmasıyla başlayan kültürel değişme, dominant kültüre doğru gerçekleşir. Turhan ‘ın önerdiği değişim serbest kültür değişmesidir. Zorunlu kültür değişmeleri karşıtını üretirken, serbest kültür değişmesi, kişilerin kendi çıkarlarını gözeterek kendiliğinden benimseyip kabullendikleri değişimdir.

 

Eserleri:

 

Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik (1951)
Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri(1954)
Garplılaşmanın Neresindeyiz (1956)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir