İbrahim Yasa

İbrahim Yasa

İbrahim YASA

1911 Selanik – 1993 Ankara

Türkiye’de 1944-1945 yılları arasında toplumsal yapı ve değişme alanında ilk köy enstitüsünin kurulduğu Ankara ‘nın Hasanoğlan köyünde köy monografisini gerçekleştirmiştir.
Köyün üretim biçimi, kültürel durumu, sosyal yapısı ve doğal çevresini konu başlıkları olarak seçtiği Hasanoğlan Köyü isimli eserini kaleme almıştır.1968 de Hasanoğlan çalışmasını yenilemiştir.

 

Türk aile yapısını köy ailesi, kent ailesi, göçebe ailesi ve taygeldi ailesi olarak dörde ayırmıştır. Çalışmalarında özellikle “taygeldi” ailesi üzerinde durmuştur. Taygeldi ailesi karşı cinsten çocukları olan iki dulun çocuklarını evlendirmesi sonucu birbirlerini konumlandırmasını konu alır. Gecekondu ailesi ise şehre göçle birlikte bir dizi değişiklik yaşasa da dinsel inanışları ile köy ailesine benzemeye devam etmektedir.

 

Bir topluluğun ırk, dil, din, kültür unsurlarının karşılıklı etkileşimi ile etnik yapının ortaya çıktığını düşünür. 1953 de Ankara üniversitesinde Siyaset kürsüsünü kurmuştur.

 

Eserleri:

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir