İbrahim Şinasi

İbrahim Şinasi

İbrahim Şinâsî

5 Ağustos 1826 (İstanbul) – 13 Eylül 1871 (İstanbul)

Rasyonalist bir anlayışa sahiptir. Evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını savunur. İnsan ancak nefsini yenerse iyi, doğru, güzel ve adil bilgiye ulaşabileceğini düşünür. Yeni medeniyetin temelini akıl ve adaletin oluşturması gerektiğini savunur.
Divan, onun, ilk Batı şiiri örneği sayılır. Divan’ ındaki Reşit Paşa kasidesi Ali Paşa’yı kızdırdığından Meclis-i Maarif üyeliğinden alınmıştır.

 

Eserleri:

 

Tercüme-i Manzûme (1859 – ilk batı şiir örneğidir.)
Tercüman-ı Ahval(1861 – ilk özel gazetedir)
Tasvir-i Efkâr (1862 – Tercuman-ı Ahval gazetesinden çıkarıldıktan sonra yayımladığı gazete)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir