Author Archive

Celal NURİ

Celal NURİ

Celal NURİ Türkiye’de Sosyoloji Ders Notları

Şerif Mardin

Şerif Mardin

                          1927 (İstanbul) – 6 Eylül 2017 (İstanbul) Bağlamı öne çıkaran metodolojisi, interdisiplinerliği öneren anlayışı ile Türkiye’de Sosyal bilimler Düşüncesi açısından çok önemli katkıları bulunmuştur. Hayatı Orta öğretim, yüksek lisans ve doktorasını ABD’de tamamlamıştır. 1954-1966 yılları arasında Forum Dergisinde yazarlık yapmıştır. 1973-1991 yılları…

Baykan Sezer

Baykan Sezer

                      1939 (Malatya) – 7 Eylül 2002 (İstanbul) Sosyoloji tarih ürünüdür. Tarihin kaynağı ise toplumlar arası çatışmalar ve çelişkilerdir. Bu anlamda; tarihin bütünlük olmadan, Doğu-Batı çatışma ve çelişkilerini dikkate almadan sergilenen yaklaşımların tek boyutlu olduğunu savunmuştur. 1970’lerde yaptığı çalışmalarla Asya göçebe toplumlarının ve Osmanlının ATÜT,…

Cemil Meriç

Cemil Meriç

Hüseyin Cemil MERİÇ 12 Aralık 1916 (Reyhanlı) – 13 Haziran 1987 (İstanbul) 1965 – 1969 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde dersler vermiştir. Şair, eleştirmen ve düşünür olarak bilinir. Eleştirel sosyologlar çizgisinde ilerlemiştir. Sosyoloji bilimini buhranların çocuğu olarak tanımlar.   Sosyolojinin bize kazandırdığı ilk vasıf hakikati yalanlardan soyabilmektir. Sosyolojiyi önce Saint Simon ‘un temellerini attığı…

Cahit Tanyol

Cahit Tanyol

Cahit TANYOL 1914 (Nizip,Gaziantep) – 2001 Weber, Durkheim, Gökalp ve Prens Sabahattin ‘den etkilenmiştir. Doktorasını “Ahlakta Haz ve Elemin Rolü” başlığı altında yapmıştır. Kültür ona göre bireye sonradan eklenen bilgi, hareket, yaratma ve yapma değerlerinin toplamıdır.   Her din olgusunda değişmeyen 3 öğe olduğuna dikkat çekmiştir. 1. Her dinde inanç sistemi vardır. 2. Her dinin…

Mübeccel Kıray

Mübeccel Kıray

Mübeccel Belik KIRAY 23 Şubat 1923 (İzmir) – 11 Kasım 2011 (İstanbul) Behice Boran, Niyazi Berkes, Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif, Nusret Hızır ve W. Eberhart tarafından yetiştirilmiştir. Doktora tezini 1950 yılında Northwestern üniversitesinde sosyal antropoloji alanında “dört farklı kültürde gösterişçi tüketim eğilimleri” başlığı altında yapmıştır.   ODTÜ ‘de sosyoloji bölümünün kurulmasına öncülük etmiştir. Toplum…

İbrahim Yasa

İbrahim Yasa

İbrahim YASA 1911 Selanik – 1993 Ankara Türkiye’de 1944-1945 yılları arasında toplumsal yapı ve değişme alanında ilk köy enstitüsünin kurulduğu Ankara ‘nın Hasanoğlan köyünde köy monografisini gerçekleştirmiştir. Köyün üretim biçimi, kültürel durumu, sosyal yapısı ve doğal çevresini konu başlıkları olarak seçtiği Hasanoğlan Köyü isimli eserini kaleme almıştır.1968 de Hasanoğlan çalışmasını yenilemiştir.   Türk aile yapısını…

Behice Boran

Behice Boran

Behice Sadık BORAN 1 Mayıs 1910 (Buɾsa) – 10 Ekim 1987 (Bɾüksel) Toplumsal Yapı Araştırmaları isimli eserinde Türk toplum tarihinin Mehmet Ali Şevki Sevündük’ün Kurna Köyü incelemesinden sonra gelen Türkiye ‘de toplumsal yapı ve değişme çalışmaları yapmış bir sosyologumuzdur.   Michigan Üniversitesi’nde “Mesleki Hareketlilik” konusunda verdiği doktora tezi ile doktorluk ünvanı da almıştır. Meslekleri marksist…

Karl Marx

Karl Marx

Karl Heinrich Marx 5 Mayıs 1818 (Almanya-Trier) – 14 Mart 1883 (İngiltere-Londra)     Modern dünyanın Spartaküs ‘ü, komünizmin kurucusudur.     Kuramsallaştırdığı tarihsel materyalizme göre; nasıl ki Feodal toplumların yerini Kapitalist toplumlar aldıysa; Kapitalizmin yerini de Komünizmin alacağını söyler.   Eğitim hayatına Berlin ‘deki Friedrich-Wilhelms Üniversitesinde devam eden Marx burada Genç Hegelciler isimli bir…

Niyazi Berkes

Niyazi Berkes

Niyazi Berkes 21 Ekim 1908 (Lefkoşa, Kıbrıs) – 18 Aralık 1988 (Londra, Birleşik Krallık) İlk çalışması Türk sosyolojisinde ilk monografiler arasında yer alan “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma” kitabıdır. “Türkiye’de Çağdaşlaşma” isimli kitabı ilk önce İngilizce (1964) daha sonra 1973 ‘de Türkçe olarak basılmıştır.   Türkiye’de Çağdaşlaşma adlı temel eserinde ele aldığı gibi 18.yüzyılda…

Go Top