Apparatgeist Nedir?

Apparatgeist Nedir?

Bireyin günlük yaşamında kendine giderek daha fazla yer açan mobil telefonlar, insanın ifade etme biçimlerinin ve deneyiminin çeşitlenmesine, zenginleşmesine zemin hazırlıyor. Mobil telefon, diğer yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte, insanın temel iletişim etkinliklerinde geleneksel zaman ve uzam algısını radikal olarak dönüştürüyor.


Apparatgeist Nedir?

James E. Katz ve Mark Aakhus bu konuda bir adım daha ileri gidiyorlar ve teknolojinin toplumsal olarak inşa edildiği görüşüne karşı çıkarak, mobil telefonların, bu teknolojiyi kullanan farklı bireyler ve toplumlar arasında, uzamdan bağımsız, ortak bir zaman algısına dayalı, yeni ve evrensel bir ruhun, bir tür Apparatgeist’ in gelişmesine yol açtığını ileri sürüyorlar.

Katz ‘ın 2008 ‘de kaleme aldığı Mobil İletişim Çalışmaları El Kitabı, bilgisayar ve internet kategorisinde en çok satılan kitap olmuştur. Katz ayrıca 2009 ‘dan bu yana ABD devlet başkanı Barack Obama ‘nın sosyal medya ve twitter stratejilerini belirlemiştir. Çalışmalarını 2009 “Sosyal Medya Başkanı: Barack Obama ve Dijital Katılım Politikası” isimli kitabıyla yayımlamıştır. Katz ayrıca Dijital Bölünmeler ve Sosyal Hareketlilik, Toplumsallık ve Ortak Varlık, Siyaset ve Sosyal Değişim, Kültür ve Hayal gücü konularında araştırmalar yapmıştır.

Apparatgeist Kuramı: Mobil teknolojiler ve toplumsal etkileri üzerine çalışmalarıyla bilinen Katz ve Aakhus, aracın, yalnızca o teknolojinin tasarımını değil, aynı zamanda bu
teknolojiyi kullanan, kullanmayan ve karşı olanları da etkileyen evrensel bir ruhu olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Bu iki büyük iletişim bilimci apparatgeisti “makinenin ruhu” olarak tanımlamışlardır. Bu makineler aslında totaliter rejim ruhuna sahipler ve özellikleri ile birlikte çok yönlü sadakat yaratıyorlar. Sözlü, yazılı, görüntülü ve hatta duyusal olarak iletişim kurmaya yardımcı olmaları ve bilgisayar özelliği gösterebilen uygulamaları; birden fazla ihtiyaç için tek bir makineye bağlanmayı kolaylaştırıyor.

Castells ‘e göre “Mass-self communication” hem kitlesel hem bireysel iletişim, bir makinede bir araya geliyor ve bu tarihsel yenilik, iletişimin yapısını, farklı kültürlerin bir araya gelmesi anlamında kültürel boyutunu ve sosyal ilişkilerin ifade ediliş tarzını değiştiriyor.

Christian Licoppe ‘e göre yarattığımız bilgi toplumu, akıllı telefonlar gibi yeni kaynaklar sunar ve bu kaynaklar online olarak ilişki yönetimini mümkün kılar. Akıllı telefonlar, önceki yıllardan farklı olarak, fiziksel olarak ortamda olmayan ya da bir şekilde müsait olmayan tarafla bile iletişim kurmamızı sağlar. Yani o ortamda bulunmasanız bile sizinle iletişime geçebilecek bir teknoloji var artık. Düşünsenize, önceden iletişim içerisinde bulunmak istemediğimiz zamanlarda gelen aramayı cevaplayamazdık ya da telefonumuzu kapatırdık. İş ile ilgilenmek istemediğimizde maillerimizi kontrol etmezdik.  Artık, gelen her elektronik postayı bildiren bir cihazla yaşıyoruz. Bilgisayarı açıp açmamak mesele değil.  Bahanemiz “görmedim” olamıyor çünkü (whatsapp, messenger vb. ) bazı uygulamalar sizin gördüğünüzün bilgisini bile veriyor.

Çinli göçmenler, mobil telefonlar arasında ekonomik olarak karşılayabileceklerinin daha üzerinde fiyatları olan modelleri tercih ediyorlar. Afrika’da ve günlük bir dolarla yaşamak zorunda olan toplumlarda mobil telefon sahibi olamayanların, sahte ya da bozuk da olsa bir telefon taşıma gereksinimi duyduklarını, dolayısıyla bu teknolojinin önemli bir toplumsal statü eksikliğine karşılık geldiğini gösteren araştırmalar bulunuyor. Türkiye’de de mobil telefonların özellikle yoksul kesim tarafından bir statü göstergesi olarak kullanıldığını söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir