Durkheim

İbn-i Haldun

İbrahim Şinasi

Mümtaz Turhan

Sabri Ülgener

Ziya Gökalp

İleri

Post Cahil Mobil İnsan Türü

  Post Cahil miyiz, Yoksa Yeni Bir Türe Mi Dönüşüyoruz ? Mobil İnsanlık Çağı   Elektronik ortamla yoğunlaşan görsellik kültürü, sözelliğin insanı harekete ve somut olana bağlayan ve yazılı kültürün de insanı yüksek düzeyde kendi üzerine düşünebilen bilinç haline getiren özelliklerine dayanarak kişinin kendi dünyasını kurmaktadır. Bu imgenin güçlü ve merkezi anlam üretici birim olduğu bir dünyadır. İletişim, giderek artan ölçüde imgeler dolaşımıyla sürdürülmektedir. İmge, yazıyı ve sözü destekleyen bir kategori olmaktan çoktan çıkmıştır.   İmgenin hüküm sürdüğü bu yeni kültürün insanı, olumsuz yaklaşan iletişim sosyologları tarafından "post cahil" olarak adlandırılmaktadır. Hem sözlü hem ...

  • Émile Durkheim 15 Nisan 1858 (Epinal) - 15 Kasım 1917 (Paris) Bir felsefe öğretmenidir. Klasik sosyoloji biliminin şekillenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kendi kavramlarını oluşturabilen Pozitivist bir bilim insanıdır. ...

   Durkheim

  • Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadrami 27 Mayıs 1332 (Tunus) - 19 Mart 1406 (Kahire)     Dönemine ışık tutmuş; umran ilmi (ilm-i umran) adını verdiği bir bilim dalının kurucusudur. Umran toplum manasına gelmekte ve ...

   İbn-i Haldun

  • Başkenti Bogota'da Altın Müzesi bulunan ve dünyadaki zümrüt üretiminin büyük kısmını gerçekleştiren kahvesiyle ünlü ülke hangisidir? Kolombiya 'nın başkentidir.   Aynı zamanda dünyanın rakım olarak en yüksek dördüncü ...

   Altın Müzesi Bulunan Ülke

  • İbrahim Şinâsî 5 Ağustos 1826 (İstanbul) – 13 Eylül 1871 (İstanbul) Rasyonalist bir anlayışa sahiptir. Evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını savunur. İnsan ancak nefsini yenerse iyi, doğru, güzel ve adil bilgiye ulaşabileceğini düşünür. Yeni ...

   İbrahim Şinasi

  • Mümtaz Turhan (1908 Horasan Köyü, Erzurum) - 1 Ocak (1969)   Milliyetçi-Muhafazakâr olarak bilinir. Amerikan sosyolojisinden etkilenmiş ve anti-kominist bir tutum sergilemiştir.1950 ’li yıllarda toplumsal değişme, batılılaşma konusunda ...

   Mümtaz Turhan

  • Sabri Fehmi Ülgener 8 Mayıs 1911 (İstanbul) - 1 Temmuz 1983 (İstanbul) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); İktisadi yapı ile dinsel inançlar arasında bağ kurarak, Weber 'in görüşlerinden hareketle ülkemizde batı ...

   Sabri Ülgener

  • Mehmet Ziya Gökalp 23 Mart 1876 (Diyarbakır) – 25 Ekim 1924 (İstanbul) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Durkheimci görüşün ülkemizdeki temsilcilerindendir. "Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak" üçlü görüşünü ...

   Ziya Gökalp

  • Mehmed Sabahaddin 3 Şubat 1879 (İstanbul) - 30 Haziran 1948 (İsviçre) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Frederic LePlay okulunun temsilcilerindendir ve Science Social Cemiyeti üyesidir. Temel görüşlerini "Adem-i ...

   Prens Sabahhaddin

  • Kadınların Toplum Üzerinde Birey Olarak Algılanmasının Ön Koşulu EĞİTİM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2017 verilerine göre dünyada okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 774 milyon ve bunların üçte ikisini kadınlar ...

   Feminist Bakış Açısıyla Eğitim

RESİMLERLE EKAT BELGESİ TEMEL EĞİTİMİ

  Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) bünyensinde oluşturulmuş hat bakım ekipleri; yüksek gerilim altında çalışan ekip teknisyenleridir. Kurumun en ağır şartlar altında çalışan işçileridirler. Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri (SETGEM) 'de EKAT eğitimi aldıktan sonra 15 günlük bir saha eğitimi alırlar. Adeta ikinci bir askerlik eğitimini andıran bu eğitimde kursiyerlerin yükseklik korkularını yenmeleri ve iş ortamına  adapte olmaları ...

Bizi Sosyal Medyadada Takip Edebilirsiniz

Go Top