Türkiyenin Toplumsal Yapısı

harita-600x333Toplum: İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütünü

Rol: Toplumda belli bir statüye mensup olan kişiden beklenen davranış

İnanç: Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialardır.

Statü Dizisi: Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına denilir.

Triad: Üç kişiden oluşan gruba denilir.

Gizlilik İlkesi: Vatandaşların seçimlerde hiçbir etki ya da baskı altında kalmadan, sadece kendi istek ve inançları doğrultusunda seçme haklarını kullanabilmeleri ilkesidir.

Kültür Şoku: Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı ve bunalımlara gösterdikleri tepki

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 3 Mart 1924’te eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştıran,
temel amacı ülke içindeki bütün eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlamaktır.

Köy Enstitüleri: 1937-1954

Milli Güvenlik Kurulu (MGK): 1961 anayasamızla yürürlüğe girmiştir.

Kadınsı (dişil) Toplumlar: Zayıflık sempati ile karşılanır.

Katkıda Bulunan İsimler:

H. Spencer: İlk kez yapı kavramını kullanan düşünür.

Bottomore: Eğitimde “fırsat eşitliği”nin ancak sınıfsız ve seçkinsiz bir toplumda gerçeklik kazanacağını ileri süren düşünür.

Cooper: Ailenin bireyleri sınırlayıcı rollerde uzmanlaştırdığını iddia eden düşünür

K.Marx: İnsanlık tarihinin bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar arasında bir sınıf mücadelesi olduğunu ileri süren düşünür.

J.Habermas: Rasyonel bir dilin dinsel bir dilin yerini almasını öneren modele “yerini alma modeli” ismini veren kuramcıdır.

Agnes Heller: Din günlük yaşamda inananların zihninde ideal bir “ideal topluluk” imgesi oluşturur ve kolektif temsiller olarak işlev görür.

Peter L. Berger: Sekülerleşmeyi dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması olarak tanımlayan kuramcıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir