pornografi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi: Feminist çalışmalar da diyebiliriz. Feminist araştırmacıların en temel sorusu: Erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıkları yaratan onların doğal özellikleri midir yoksa içinde yaşadıkları toplumun özellikleri nedeniyle mi farklıdırlar? Doğacı görüş: Biyolojik özelliklerinden kaynaklandığını belirtir. Gelişmeci görüş: Yetiştirilme tarzından kaynaklandığını belirtir.…