Çevre Sosyolojisi

cvr

Küresel Isınma: Sera Etkisi

Fosil Yakıtlar: Yüzyıllar öncesindeki yer hareketleri sonucunda toprak altında kalarak, çürüyerek fosilleşen ve giderek kömür (endüstirileşmede en önemli yakıt), petrol ve doğal gaz gibi yakıtlara dönüşmüş olan
organik maddelerdir.

Kömür: Endüstirileşmenin gelişiminde en önemli olan fosil yakıt türüdür.

Metal Pulluk: Tarımcı toplumda insanın doğa üzerindeki egemenliğini sembolize eder

Paradigma: Toplumsal yaşamda özellikle bilim alanında genel kabul görmüş varsayımlar, teoriler, eğilimler ve kurallar bütününe denir.

Post-Modernizm: Doğaya geri dönüş

Toplum Mühendisi: Toplumsal gelişmenin nasıl olması gerektiğine ilişkin olarak mühendislik benzeri projeler geliştirmek

Anthropocentrizm: İnsan merkezli çevrecilik

Ecocentrizm: Ekolojik ilkelerin merkeze alındığı bir çevrecilik anlayışı

Asit Yağmuru:Endüstriyel atık gazların (Kükürtdioksit) havanın nemi ile birleşerek yağmura dönüşmesi

Çevresel Kriz: Ekonomik faydanın ençoklaştırılması ile doğal çevreden zevk alınmasının çelişmesi

Yatağan Termik Santrali: Muğla

Dünya Çevre Günü: 5 Haziran

Çevreciliğin Göstergesi: Çevresel eğilimlerdir.

Montreal Protokolü: 1987 ‘de ozon tabakasını korumak için alınan kararlar.

Kyoto Zirvesi: Küresel iklim değişikliği ile ilgili ilk uluslararası toplantı

Rio Yeryüzü Zirvesi: 1997 / Japonya

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı: Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkilerini gösteren “Mavi bayrak” ödülünü almıştır.

Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı:1991 yılında Ege ve 9 Eylül üniversitesi öğretim elemanlarınca kurulmuştur.

Gündem 21: 1992 yılında düzenlenen Rio Dünya çevre zirvesi

Greenpeace: 1970 ‘de Kanada ‘da Bob Hunter tarafından kurulmuş Nükleer karşıtı grup. Türkiye ‘ye ilk kez 1992 ‘de gemiyle gelmiştir.

Eski Yoksulluk: Kıtlık Yoksulluğudur.

18. Yüzyıl ikinci yarısında endüstriyel toplumun oluşmasıyla birlikte; çevresel sorunların toplumsal boyutlarının olduğu ilk kez 1950 yıllarda, çevre sosyolojisinin ortaya çıkışı açısından bir kırılma noktası olan Ozon tabakasındaki incelme ilk kez  1970 yıllarında, Türkiye ‘de çevre hareketleri 1980li yıllarda oluşmuştur.

Türkiye‘nin ekonomik açıdan henüz gelişmekte olan bir ülke olması ve Ekonomik ve toplumsal refah kaygılarının ön planda olmasından dolayı çevresel bakımdan duyarlı bir ülke değildir.

POET:
 • Population (nüfus)
 • Organization (organizasyon)
 • Environment (çevre)
 • Technology (teknoloji)

BRICS:

 • Brasil (Brezilya)
 • Russia (Rusya)
 • India (Hindistan) (DİKKAT ! ENDONEZYA DEĞİL YANILTMASIN)
 • China (Çin)
 • South Africa (Güney Afrika(DİKKAT ! Güney Kore DEĞİL YANILTMASIN)
Yeşilbarış Hareketi:
 • Nükleer karşıtlığı
 • Barışcıllık
 • Temiz enerji tüketimi
 • Fosil yakıt kullanımına karşı olma
İnsanı Üstün Gören Dünya Görüşü:
 • İnsan kültür yaratıcısıdır ve bundan dolayı doğada üstün bir niteliğe sahiptir.
 • Doğal kaynaklar sınırsızdır.
 • Gelişme sınırsızdır.
 • İnsan doğal kaynakları sınırsızca kullanabilir.

Sosyolojide geniş kapsamlı bir perspektife sahip olan ve temel varsayımı toplumsal gerçekliği toplumsal olarak yapılandırmak olan perspektif.

Katkıda Bulunan İsimler:

William Catton ve Riley Dunlap: Çevre Sosyolojisinin kurucularıdır. Yeni Ekolojik
Paradigma perspektifi, toplumsal kurgusalcılık ve ekolojik modernleşme perspektifi kuramlarını oluşturmuşlardır.

William Catton: Yanlış Hedef kavramını ortaya atan bilim insanıdır.

Harper: 1990 yılında toplumları; avcı toplayıcı, tarımcı ve endüstriyel sınıflarına ayırmıştır.

Gramling ve Freudenburg: Toplumsal kurgusalcı perspektifin öncüleridir.

Arne Naess: Derin ekoloji fikrini ilk kez ortaya atan bilim insanıdır.

Thomas Khun: Paradigmatik modeli ortaya atan kişidir.

Duncan: Çevre sorunlarının toplumsal bir bağlamı olduğunu ilk kez ifade eden sosyolog

Max Weber: Kent; savunulabilecek bir şekilde kurulan, ticaret için pazarı olan, yasal düzenlemelere ve mahkemeye sahip, kısmen de olsa özerk bir yerleşim birimidir.

Eder: Endüstriyel toplumdaki yeni aşamayı geç modernizm ya da postmodernizm olarak kavramlaştıran düşünür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir